Valdemars Have i Voel, er beliggende i den østlige korridor til 8600 Silkeborg.

Ved skolen i Voel drejer man ind på Højgårdsvej.

100 meter længere fremme vil Valdemars Have blive anlagt, og i de kommende år blomstre op som en oase i byen. En udstykning med sin helt egen unique beliggenhed i byens ”smørhul”.

Med højt til himlen, i læ af udstykningerne på Christiansvej, Dagmarsvej og Højgårdsvænget og med få minutters gang ad sti til …

– Voel skole

– institution

– fritidsfaciliteter

– sportsplads/hal

– indkøb

– natur og frisk luft

– og med kort køreafstand til Silkeborg Motorvejen

For specielt børnefamilier kan der høstes ekstra store fordele ved at bosætte sig i Valdemars Have.

Her kan man gå eller cykle direkte ind i skolegården på Voel skole, uden at skulle krydse eller være tvunget til transport på en offentlig befærdet- og trafikeret vej, hvilket blot er èt af de forhold, som gør denne udstykning helt speciel.

Med den beliggenhed skiller Valdemars Have sig ud fra mange andre udstykninger. Ad samme stisystem er det også muligt at vandre lige ind i børnehaven, sportshallen og forsamlingshuset.

Valdemars Have

er resultatet af et tæt samarbejde med arkitekt Niels Kristoffer Nielsen i Silkeborg og AART arkitekterne i Aarhus.

Der er omsat mange ideer og tegnet adskillige skitser, for at kunne opnå den endelige helhedsplan og fleksibilitet, der har været det visionære udgangspunkt, og som er resulteret i Lokalplan 32-009.

Hvor ønsket har været at træffe nogle gode og sunde beslutninger for et fremtidigt boligområde bestående af en udstykning, hvor blandede boligtyper med parcelhusgrunde og rækkehuse, kompaktparceller og klyngehuse appellerer bredt og bygger på muligheden for et stærkt, socialt fællesskab.

Hvor tryghed, nærvær og rummelighed samt boliger for alle kan realiseres.

Således at der skabes livskvalitet gennem det byggede miljø, og hvor de fysiske rammer byder på store, grønne kiler mellem alle boliger, hvilket giver plads til uderum og fællesskab.

Hvor man som beboer får lyst til at mødes, lære hinanden at kende og opnå følelsen af at høre til.

Lokalplan 32-009 forventes endelig vedtaget ca den 1.6.2020.