Lokalplan

LOKALPLAN 32-003Silkeborg Kommune har d. 6. juli 2011 offentliggjort lokalplan 32-003 for et område til boligformål øst for Thorupgårdsvej i Voel. ”Grangaardens” udstykning ligger i dette skønne område og vil indfri lokalplanens intention om, at området bliver oplevelsesrigt, og at boligerne omgives af varierende rekreative grønne arealer.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 8 ha i den sydlige del af Voel. Området afgrænses af Thorupgårdsvej mod vest, boligområdet Dagmarsvej og et grønt areal ved Højgårdsvænget mod nord, samt landbrugsarealer og det åbne land mod øst, vest og syd.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at udstykke flere parcelhusgrunde i Voel.
Det nye boligområde ligger i naturlig forlængelse af det eksisterende boligområde Dagmarsvej.