Byggegrundene

Grund i Voel - Grundene

Bemærk

Anlæggelse af veje, vejbelysning, grønne områder, samt alle tilslutningsafgifter (excl. varmeforsyning) er betalt af sælger.

Veje

Udstykkeren anlægger veje og stier og sørger for fremføring af forsyningsledninger (excl. varmeforsyning). Vejadgang til boligområdet udlægges i en bredde på 12 meter, med min. 5 meter kørebane i asfalt og græsrabat i begge vejsider. Boligvejene anlægges med fastbelægning i belægningssten og græsrabat i begge sider. Grundkøber fremfører indkørsel i niveau med færdig rabat frem til bagkant af boligvej, som oplyses med Louis Poulsen Kipp lamper.

Fællesarealer

Der anlægges fællesarealer i forbindelse med udstykningen. Fællesarealer indgår i en samlet plan for hele bebyggelsen.
Fællesarealerne anlægges i græs.
Legeredskaber, boldbaner og lignende skal bekostes af grundejerforeningen.

Bebyggelse

Ifølge lokalplanen må bebyggelsen i området anvendes som åben/lav boligbebyggelse (parceller) til helårsbeboelse.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, max. højde m.m.

Jordbundsundersøgelse

Der er udført en boring pr. byggegrund.

Byggepligt

Der er ikke byggepligt på byggegrundene.

Byggegrundene

Alle byggegrundene er økologiske og fri for pesticider og sprøjtegifte.

Måleblad

Geo Partner og Landinspektør Ole Nørgård har foretaget opmålingerne a grundene og målebladet kan downloades her.

Forsyningsledninger – i alt kr. 95.000 – betalt af Sælger.

Kloakforsyning:

 • Spildevandsstik føres 1 m ind på byggegrunden.
 • Stikledning på egen grund betales af køber.

Regnvand:

 • Regnvandet er på de første 31 grunde afledt via faskiner / nedsivning på egen grund.
 • I byggemodningen af de sidste 12 grunde rørlægges regnvandet og ledes til regnvandsbassin/opsamlingsbassin. Bassinet skal aflede overfladevand fra den østlige del af boligområdet ved Christiansvej, til opsamling af regnvand ved større regnskyl. Bassinet etableres som en naturlig lavning på godt 1000 m2 med en dybde fra 0 til 1 meter med meget flade skråninger og afrundede afgrænsninger.
  Lavningen vil hovedparten af tiden henstå som tør græsareal. Lavningen udformes naturligt efter de eksisterende højdeforskelle på arealet.

Vandforsyning:

 • 32 mm vandstikledning føres 1 m ind på byggegrundene og afsluttes med stophane.
 • Tilslutning på egen grund betales af køber.

El-forsyning:

 • Ved skel langs vejen opsættes skabe for el.
 • Tilslutning på egen grund betales af køber.

Fiber:

 • Byggemodning er forberedt på fremføring af fibernet.
 • Køber afholder selv tilslutningsbidrag, m.m.

Telefon:

 • Telefoni via fibernet.

Forsyningsledninger – i alt kr. 95.000 – betalt af Sælger.

Kloakforsyning:

 • Spildevandsstik føres 1 m ind på byggegrunden og afsluttes med skelbrønd.
 • Stikledning på egen grund betales af køber.

Regnvand:

 • Regnvandet er på de første 31 grunde afledt via faskiner / nedsivning på egen grund.
 • I byggemodningen af de sidste 12 grunde rørlægges regnvandet og ledes til regnvandsbassin/opsamlingsbassin. Bassinet skal aflede overfladevand fra den østlige del af boligområdet ved Christiansvej, til opsamling af regnvand ved større regnskyl. Bassinet etableres som en naturlig lavning på godt 1000 m2 med en dybde fra 0 til 1 meter med meget flade skråninger og afrundede afgrænsninger.
  Lavningen vil hovedparten af tiden henstå som tør græsareal. Lavningen udformes naturligt efter de eksisterende højdeforskelle på arealet.

Vandforsyning:

 • 32 mm vandstikledning føres 1 m ind på byggegrundene og afsluttes med stophane.
 • Tilslutning på egen grund betales af køber.

El-forsyning:

 • Ved skel langs vejen opsættes skabe for el.
 • Tilslutning på egen grund betales af køber.

Fiber:

 • Byggemodning er forberedt på fremføring af fibernet.
 • Køber afholder selv tilslutningsbidrag, m.m.

Telefon:

 • Telefoni via fibernet.